ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

HEPPI là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ xây dựng văn hoá doanh nghiệp được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH ST United. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp. Các Khách hàng đồng ý sử dụng HEPPI là nền tảng làm việc tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng này. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email [email protected]. ST United bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

1. Các định nghĩa

HEPPI: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ xây dựng văn hoá làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp được chạy tại địa chỉ heppi.net Nền tảng HEPPI gồm ứng dụng chạy trên thiết bị di động và hệ thống quản trị chạy trên nền tảng web.

ST United: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng HEPPI.

Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng HEPPIa.

Tài khoản của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn được cung cấp tương ứng với mỗi doanh nghiệp.

Tài khoản sử dụng: Với mỗi một tài khoản hệ thống, Khách hàng có toàn quyền tạo các tài khoản nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng Tài khoản hệ thống HEPPI của mình cho cá nhân và hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng.

2. Tài khoản HEPPI của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký HEPPI, Khách hàng sẽ được khởi tạo tài khoản và mật khẩu.

  • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
  • Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể tạo tài khoản cho các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.
  • Khách hàng thông báo ngay cho ST United khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào. ST United không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng ST United sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của ST United(có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng HEPPI

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử Khách hàng mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.


Tạm ngừng

ST United có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi ST United đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
  • ST United cho rằng hệ thống HEPPI đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng hệ thống HEPPI của Khách hàng gây nguy hại tới ST United và những người khác.

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau

  • ST United đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho ST United theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.
  • ST United đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
  • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho ST United bằng văn bản.

ST United không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. ST United chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

4. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

ST United không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng HEPPI của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng HEPPI sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng HEPPI(bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). ST United không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Nền tảng HEPPI được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng - as is” và “có sẵn - as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng HEPPI hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng HEPPI là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.


Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào ST United đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng HEPPI; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng HEPPI; (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng HEPPI; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng HEPPI; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng HEPPI.

5. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh, đại dịch hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

6. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết. Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.